New items
Podstawy geopolityki
Routledge handbook of Russian foreign policy
The law of armed conflict : international humanitarian law in war
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)