Nowości
Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwo : wybrane aspekty polityki ekologicznej
Podstawy geopolityki
Zarządzanie projektami dla bystrzaków
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023