New items
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Liderzy jedzą na końcu : dlaczego niektóre zespoły potrafią świetnie współpracować, a inne nie
Wojna i polityka : na podstawie traktatu O wojnie
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych