New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
Wywiad i analityka w biznesie : prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej
Oczy dywizji : Batalion Rozpoznawczy 17. Dywizji Grenadierów Pancernych SS Götz von Berlichingen
Sztuczna inteligencja w biznesie : jak zdobyć rynkową przewagę dzięki AI
Walczyliśmy w piekle : raporty niemieckich generałów z frontu wschodniego