New items
Rocznik Strategiczny 2022/23 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 28 = Strategic Yearbook 2022/23 : a review of political, economic and military developments in Poland's international enviroment. T. 28 : The Strategic Yearbook presents and analyzes main developments and tendencies in international relations of the passing year. Key policital and security issues in the Euroatlantic area are reviewed from Polish and Central European perspective
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zaangażowaniem w organizację
Zrównoważona logistyka
Najpierw rzeczy najważniejsze
Marian Rejewski w służbie polskiej kryptologii