New items
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ogólne zasady działania EOD : DTU-3.18.1.13 (A)
Od września do października : kampania polska 1939
Droga wiodła ugorem : wspomnienia
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023