Nowości
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XIII,
Zarządzanie jakością
Służące do wszystkiego
Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. T. 5
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 4