New items
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Książę : cel uswięca środki : ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie
Szkolenie logistyczne : vademecum
Lider wystarczająco dobry : 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewności