New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
Walczyliśmy w piekle : raporty niemieckich generałów z frontu wschodniego
Wojna : antologia reportażu wojennego
Kaizen™ jako strategia : zastosowanie oceny Przepływu, Synchronizacji i Poziomowania [FSL™] do pomiarów i doskonalenia wyników operacyjnych