Nowości
Katechizm rycerski
Coaching i mentoring : strategie, taktyki, techniki
Bezpieczeństwo międzynarodowe w erze strategicznej rywalizacji
Statystyka w pracach badawczych : roztropność, narzędzia, etyka
Program studiów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024