New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Budżet Wojska Polskiego z czasów powstania listopadowego
Routledge handbook of Russian foreign policy
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa techniczna