Nowości
Przepisy o powinnościach żołnierzy i podoficerów Legionów Polskich : (dla piechoty)
O wojnie galijskiej
Wywiad i analityka w biznesie : prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej
W przestrzeni tajemnic polskiego wywiadu wojskowego 1918 - 1945
A guide to writing for advanced