New items
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
Doktryny wojenne : historia i ocena
Inżynieria projektowania układów logistycznych w przemyśle 4.0
Conflicts in Darfur : causes, motives and possible solutions
Współczesne stosunki polsko - ukraińskie