New items
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : teoria i praktyka
Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju
Komando Gryfa : historia oparta na faktach
Z pamiętnika wojennego ks. Karola Grycza ewangelickiego proboszcza wojskowego w Krakowie
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi