New items
Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece : doświadczenia i wyzwania
It's grammar time. 3
Pokolenie Z jako wyzwanie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem : relacje, media społecznościowe i crowdsourcing : monografia
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 4
Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych : metodyka, przykłady