New items
Controlling dla menedżerów
Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych
Sztuka przywództwa : jak być liderem i budować wyjątkowo skuteczne zespoły
Strategie walczących państw : wybór
Poradnik dowódcy ośrodka analizy skażeń : DTU-3.8.1.5.1