New items
Piekielna Mańka : dzieje krwawej "femme fatale" z Kresów Wschodnich, współodpowiedzialnej za ponad 50 zabójstw
Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 5
Program studiów : kierunek studiów : bezpieczeństwo narodowe : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
Broń pancerna II wojny światowej : opancerzenie, prędkość, uzbrojenie, szybkostrzelność
Zagrożenia wynikające z inicjacji materiałów wybuchowych podczas działań ratowniczych