New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Świat piratów : historia najsłynniejszych morskich rozbójników
Krótka historia wojny
Routledge handbook of the law of armed conflict
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna