New items
Flashpoints : air warfare in the cold war
Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Zarządzanie projektami
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023