New items
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
No cover
Blask ostatecznego kresu
Książę : cel uswięca środki : ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie