New items
Polska Marynarka Wojenna w polityce bezpieczeństwa morskiego państwa w drugiej połowie XX wieku : próba usystematyzowania
Podstawy geopolityki
Regulamin Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa infrastruktury