New items
Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w trakcie pandemii
Kryminalne rozpoznanie penitencjarne : podstawy teoretyczne
Reputacja lidera : jak budować wizerunek i rozwijać kompetencje, by porwać za sobą ludzi
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
Zbrodnie przeciwko ludzkości w doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych