Nowości
Vademecum użytkowania oprogramowania HMS C3IS Jaśmin zautomatyzowanego systemu zarządzania walką poziomu operacyjnego/taktycznego w wersji klienckiej : poziom podstawowy
Książę : cel uswięca środki : ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka
Państwo
Strażak : życie w ciągłej akcji