New items
Przełomowe momenty wojen w świetle faktów i tradycji : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 2,
Lider w stylu GROM
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023