New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Jak wygrywać każdy spór : negocjacje w życiu codziennym
Noc, która się nie kończy : historia obozów koncentracyjnych
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ogólne zasady działania EOD : DTU-3.18.1.13 (A)
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna