New items
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy
Zapobieganie samobójstwom : zachowania suicydalne osób starszych
Wojny zastępcze
Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu : DU-4.4.4.1 (A)
Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania