New items
Zastosowanie wybranych aspektów psychologii behawioralnej w zarządzaniu
Zasada swobody wyboru dostawcy na rynku energii elektrycznej w Polsce
Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania : DD-4.22(A) wersja 2
Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych
Czarny poniedziałek