Nowości
Geopolityka Polski
Byliśmy żołnierzami
Program kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska dowódców plutonów (równorzędnych w pionie dowódczym)
Cywilizacja Słowian : prawdziwa historia największego ludu Europy
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024