Nowości
Ucieczka niedźwiedzicy
Lider wystarczająco dobry : 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewności
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Zarządzanie produktem dla bystrzaków