New items
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne
Czarnobyl i Fukushima : przyczyny, przebieg i konsekwencje
Świat piratów : historia najsłynniejszych morskich rozbójników
Z pierwszej piłki