Nowości
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 4
Umysł przestępcy : tajniki kryminalnego profilowania psychologicznego
Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu
Współczesny człowiek wobec wyzwań : szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne - techniczne - prawne
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 1-ANEKS 1