New items
Buntownik
Sztuczna inteligencja w strategicznych grach planszowych - czy algorytm może zastąpić człowieka?
Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
Zamrożone złoto
Polityka społeczna : rozważania o teorii i praktyce