New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
Jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa : zarządzanie wartością i wycena marki
Instrukcja o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, kryzysu i wojny
Program kursu doskonalącego : kurs rozwijania kompetencji przywódczych w dowodzeniu : 8250058
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty