New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Przetwarzanie w cyklu rozpoznawczym : DU-2.1.18 (A)
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana, specjalność ogólna
Ograniczone przywództwo : studium empiryczne
Program strzelań z czołgów : DU-7.0.4