New items
Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym : metody, procedury, reagowanie
Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Przedsiębiorczość akademicka w Polsce : stan, uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Doświadczenia, wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce