New items
Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym
Odpowiedzialność dyscyplinarna w uczelniach wyższych : komentarz do art. 275-322 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Krzyżacy : czarno - biała legenda
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa rakietowa i artylerii, specjalność artyleria lufowa, artyleria rakietowa, przeciwpancerne pociski kierowane
Wojna o rzeczywostość : jak walczyć z dezinformacją, propagandą i fejkami na informacyjnym froncie