New items
Siły Specjalne Sił Obronnych Izraela
Komunikowanie organizacji w kryzysie : modele i metody ograniczania ryzyka
Szable Wojska Polskiego 1918-1939
Psi park
Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów : determinanty stylu kierowania