Nowości
Budownictwo wojenne
Autonomia publicznych uczelni akademickich w Polsce
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku
Sprawa mordu katyńskiego : ta książka była pierwsza
Współczesne systemy polityczne : wybrane zagadnienia