New items
Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu : DU-4.4.4.1 (A)
Ładunki IED a bezpieczeństwo transporterów opancerzonych
Routledge handbook of the law of armed conflict
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej