New items
Ekstremalny poradnik przetrwania
Routledge handbook of Russian foreign policy
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna