New items
Zarządzanie produktem
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy przeciwlotniczy, grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Międzynarodowe stosunki polityczne
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku