New items
Koniec pieniądza papierowego
Instrukcja walki nawigacyjnej (NAVWAR) w Siłach Zbrojnych RP : DU-6.3.4
Prawa człowieka : ujęcie interdyscyplinarne
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Restrukturyzacja : wprowadzanie trudnych zmian z korzyścią dla organizacji i pracowników