Nowości
Routledge handbook of Russian foreign policy
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera