New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Moja wojna
Czarny Łabędź : jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Organizacja zabezpieczenia logistycznego na szczeblu drużyna, pluton i kompania