New items
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa w prawie krajowym i międzynarodowym
Bliżej ludzi : społeczno-edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia I stopnia : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2021. Cz. 2