New items
Organizacja zabezpieczenia logistycznego na szczeblu drużyna, pluton i kompania
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej: DTU-3.1.1.21 (A)
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023