Nowości
Przywództwo bez strachu : twoja 90-dniowa droga od zmartwienia, niepewności i wątpliwości do inspiracji, przejrzystości i pewności siebie
Geostrategiczne położenie państwa
Instrukcja zaopatrywania resortu Obrony Narodowej w produkty geograficzne : DU-3.17.1
AutoCAD 2020, LT 2020 (2013+) : podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego : wersja polska i angielska
Naga prawda