New items
Przetrwać! : co zrobić, gdy nic nie działa : poradnik survivalowy
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Vademecum użytkowania oprogramowania HMS C3IS Jaśmin zautomatyzowanego systemu zarządzania walką poziomu operacyjnego/taktycznego w wersji klienckiej : poziom podstawowy
Bezpieczeństwo geopolityczne
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023