New items
Transport, spedycja, logistyka : teoria, przykłady, zadania i rozwiązania : podręcznik dla studentów kierunku logistyka
Do cna
Eksploatacja, logistyka, badania sprzętu wojskowego - problemy i rozwiązania
Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności : psychologiczne i aksjologiczne komponenty bezpieczeństwa formacji mundurowych
Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego