New items
Zagrożenia kreaowane przez Federację Rosyjską i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo - Wschodniej
Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników
Logistyka i transport : teoria oraz praktyczne zastosowania
Zarządzanie informacją w systemach bezpieczeństwa podczas sytuacji nadzwyczajnych w pokojowych warunkach funkcjonowania państwa
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej